Back to Game Index
1. c2-c4 e7-e5 29. Rf1-f2 Qg4-g6 
2. Ng1-f3 Nb8-c6 30. Ke1-f1 Re8-e5 
3. d2-d3 Ng8-f6 31. Qd3-d4 Rd8-e8 
4. Bc1-g5 h7-h6 32. Rf2-f4 c7-c5 
5. Bg5-d2 Bf8-c5 33. Qd4-d3 Re5-g5 
6. e2-e3 a7-a6 34. Re3-g3 Rg5xg3 
7. Bf1-e2 d7-d6 35. Qd3-e2 Rg3xb3 
8. O-O O-O 36. Rf4-g4 Qg6-f6 
9. Bd2-c3 Bc5-b4 37. Kf1-g1 Rb3-b1 
10. Qd1-d2 Bb4xc3 38. Kg1-h2 Qf6-e5 
11. Nb1xc3 Bc8-g4 39. Kh2-h3 Rb1-h1 
12. Rf1-e1 Rf8-e8 
13. a2-a4 Nf6-h7 
14. Nc3-e4 Nh7-f6 
15. h2-h3 Nf6xe4 
16. d3xe4 Bg4-e6 
17. b2-b3 a6-a5 
18. Nf3-h2 Qd8-e7 
19. f2-f4 e5xf4 
20. e3xf4 Be6-d7 
21. Be2-d3 Nc6-b4 
22. Re1-e3 Nb4xd3 
23. Qd2xd3 Qe7-f6 
24. Ra1-f1 Ra8-d8 
25. Nh2-g4 Bd7xg4 
26. h3xg4 b7-b6 
27. Kg1-f2 Qf6xf4 
28. Kf2-e1 Qf4xg4 

 

Note