Back to Game Index
1. d2-d4 f7-f5 29. Qe3xd3 Rf7-f4 
2. g2-g3 Ng8-f6 30. Nc3-e2 Rf4-b4 
3. Bf1-g2 g7-g6 31. b2-b3 e7-e6 
4. c2-c4 Bf8-g7 32. f3-f4 Qe5-e4 
5. Nb1-c3 O-O 33. Qd3xe4 Rb4xe4 
6. Ng1-f3 d7-d6 34. Kg2-f3 d6-d5 
7. O-O Qd8-e8 35. Ne2-g3 Re4-e1 
8. Rf1-e1 Qe8-f7 36. Kf3-f2 Re1-a1 
9. e2-e4 f5xe4 37. Bh3xe6 Ra1xa2 
10. Nf3-g5 Qf7xc4 38. Kf2-f3 Ra8-d8 
11. Ng5xe4 c7-c6 39. f4-f5 Ra2-a6 
12. d4-d5 Bc8-g4 40. Kf3-f4 d5-d4 
13. f2-f3 Bg4-f5 41. Kf4-e5 d4-d3 
14. Ne4xf6 Bg7xf6 42. f5-f6 Ra6xe6 
15. g3-g4 Bf5-d3 43. Ke5xe6 d3-d2 
16. Bc1-h6 Rf8-f7 44. Ke6-f7 Rd8-d7 
17. Ra1-c1 Qc4-a6 45. Kf7-f8 Rd7-d8 
18. Kg1-h1 c6-c5 46. Kf8-f7 
19. Re1-e3 c5-c4 
20. Bg2-h3 Bf6-d4 
21. Re3xd3 c4xd3 
22. g4-g5 Bd4-e3 
23. Nc3-e4 Be3xc1 
24. Qd1xc1 Nb8-c6 
25. d5xc6 Qa6xc6 
26. Qc1-e3 Qc6-d5 
27. Kh1-g2 Kg8-h8 
28. Ne4-c3 Qd5-e5 

 

Note