Back to Game Index
1. e2-e4 e7-e5 
2. Ng1-f3 Nb8-c6 
3. d2-d4 e5xd4 
4. Nf3xd4 d7-d6 
5. Bf1-c4 Ng8-f6 
6. Nb1-c3 Bf8-e7 
7. O-O O-O 
8. h2-h3 Bc8-d7 
9. a2-a3 Rf8-e8 
10. Rf1-e1 Nc6xd4 
11. Qd1xd4 Bd7-e6 
12. Bc4-f1 Nf6-d7 
13. Qd4-e3 f7-f5 
14. e4xf5 Be6xf5 
15. Bf1-c4 Kg8-h8 
16. Bc4-f7 Be7-g5 
17. Qe3xe8 Qd8xe8 
18. Re1xe8 Ra8xe8 
19. Bf7xe8 

 

Note